En person holder opp en teblokk som tradisjonelt ble brukt som penger

Tepengene fra Himalaya

Te … som penger?
Tepenger ligger på et bord

De fleste vet at te er et nytelsesmiddel som anvendes over hele verden. Men visste du at te også har fungert som betalingsmiddel – såkalte tepenger?

Tepenger var et utbredt, praktisk og populært betalingsmiddel mange steder i Himalaya, ikke minst i Tibet. For å lette transporten av te over lange avstander og krevende distanser, ble nemlig teen presset sammen til blokker som var mindre plasskrevende enn te i løs vekt. Vekt og form var standardisert, slik at det var enkelt å forholde seg til verdien av teblokkene i forbindelse med ulike transaksjoner.

Et praktisk betalingsmiddel

Te er et særdeles viktig innslag i kostholdet nær sagt overalt i Himalaya. I tillegg har te en seremoniell funksjon, og brukes i forbindelse med en rekke ulike ritualer.

Te er også en uunnværlig del av tibetanernes sosiale liv. Det å by på en kopp te hører med når man møter andre på sin ferd gjennom høye fjellpass og langstrakte høylandsplatåer i et grisgrendt landskap. På grunn av dette ble tepengene inndelt i et rutenett på baksiden. Det gjør det enkelt å bryte av én firkant, som holder til å lage en kanne med varmende og velsmakende te.

Nettopp fordi te er en så viktig del av dagliglivet til mange av dem som holder til i Himalaya, er det også en kurant valuta som kan benyttes til et byttemiddel – enten man trenger egg, smør eller andre varer.

Foto: Sjo og Floyd / Colourbox.com