To personer i Sri Lanka bærer Ceylon-te på hodet

Plantesykdom gjorde Sri Lanka til en viktig produsent av Ceylon-te

Fra kaffe til te.
Arbeidere på en teplantasje i Sri Lanka plukker Ceylon-te

På begynnelsen av 1800-tallet vurderte England mulighetene for å produsere kaffe i kronkolonien Ceylon, som er dagens Sri Lanka. Nederlenderne hadde stor suksess med, og store inntekter fra, sin kaffeproduksjon på Java i Indonesia, og sterke kommersielle interesser ivret derfor sterkt etter å etablere en kaffeproduksjon innenfor det britiske imperiums interesseområde.

Etterspørselen etter kaffe var nærmest umettelig, og Ceylon hadde et klima og en topografi som burde ligge vel til rette for å produsere kaffe. Rundt 1820 ble de første kaffeplantasjene grunnlagt på øya, og kaffeproduksjonen ble raskt en suksess. Inntektene fra kaffedyrkingen ble også betydelige på kort tid, noe som medførte at stadig nye områder ble omgjort til kaffeplantasjer.

Kaffebladrusten rammer

Kaffeproduksjonen på øya økte utover 1800-tallet, og det samme gjorde inntekter og velstand. Rundt 1860 ble det imidlertid oppdaget at enkelte kaffeplanter ble rammet av sykdom. Først var man litt usikre på hva dette kunne være, men så ble det slått fast at plantene var blitt rammet av kaffebladrust.

Kaffebladrust er en soppsykdom som angriper planten og reduserer avlingene drastisk. Den forårsakes av soppen Hemileia vastatrix, og er også i dag en meget alvorlig trussel mot kommersiell kaffeproduksjon. Soppen angriper bladene på kaffebusken, hvor den danner karakteristiske gule eller brune flekker på oversiden av bladene, og pulveraktige, rustfargede sporer på undersiden. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, kan bladene visne og falle av, noe som reduserer fotosyntesen og svekker kaffebuskens evne til å produsere kaffebær.

For Sri Lanka ble kaffebladrusten så ødeleggende at det etter hvert ble helt ulønnsomt å produsere kaffe på øya.

En kvinne i Sri Lanka plukker Ceylon-te

Teproduksjon et godt alternativ

Den brå nedgangen i kaffeproduksjonen skapte en betydelig økonomisk krise, og det var viktig å finne alternative landbruksprodukter som kunne erstatte bortfallet av kaffeavlingene.

Ett av forslagene for å løse denne krisen var å teste ut tedyrking på de mange terrasserte kaffeplantasjene.

Den daværende guvernøren i kolonien, James Taylor, var en av dem som ivret etter å satse på te. I 1867 plantet han derfor den første tebusken i Kandy-regionen, som ligger på et høylandsplatå midt på øya. Teproduksjonen ble raskt en stor suksess, og te fra Sri Lanka, gjerne kalt Ceylon-te, er i dag en populær kvalitetste som står for mesteparten av Sri Lankas eksportinntekter.

Alle foto: Colourbox.com