Et seilskip er fortøyd til kais

The Boston Tea Party – festen som gikk galt

The Boston Tea Party var alt annet enn en fest.
Boston skyline i solnedgang

Få ting kan fremme like mye ro som en deilig kopp te. Men te kan også føre til det motsatte! Te spilte nemlig en hovedrolle i den amerikanske uavhengighetskampen, i det såkalte Boston Tea Party.

The Boston Tea Party var en hendelse som skjedde i 1773, og som av mange regnes som starten på de politiske omveltningene som etter hvert førte frem til den amerikanske revolusjonen i 1776. Og til tross for navnet, var hendelsen alt annet enn en fest.

Hva var the Boston Tea Party?

Bakgrunnen for the Boston Tea Party var den såkalte te-akten. Dette var en lov vedtatt av det britiske parlamentet i 1773, som ga British East India Company monopol på importen av te til de amerikanske koloniene. Resultatet ble høyere priser – til tross for at selskapet som hadde monopol, senket prisene.

Dette ble – ikke uten grunn – oppfattet som et forsøk fra britene på å pålegge innbyggerne i koloniene skatter uten samtykke. I tillegg var det utbredt motstand mot praksisen med å gi selskaper monopol.

I protest mot denne te-akten samlet en gruppe kolonister seg ved Boston Harbor den 16. desember 1773. De rundt 50 kolonistene var forkledd som mohikanere for å skjule identiteten sin. De klarte uten problemer å borde tre britiske skip – Dartmouth, Eleanor og Beaver – hvor de kastet 342 kasser med te over bord. Dette tilsvarte omtrent 40 000 kg te, til en verdi av 10 000 pund. Dette høres kanskje ikke spesielt mye ut, men i dag ville dette vært nesten 1,3 millioner pund – eller 16,6 millioner norske kroner.

Det er derfor ikke overraskende at hendelsen provoserte engelskmennene sterkt. De britiske myndighetene innførte raskt represalier mot Boston, noe som økte motsetningene mellom briter og amerikanere. Dette førte til et stadig større spenningsforhold, som til slutt førte til den amerikanske revolusjonen i 1776.

Alle foto: Colourbox.com