En kvinne plukker teblader på en teplantasje

Kina er verdens største teprodusent

De er også verdens største teeksportør.
En kvinne plukker teblader på en teplantasje

Kina er, ikke overraskende, verdens største teprodusent. Den årlige produksjonen utgjør om lag 1,7 millioner tonn, noe som er over halvparten av verdens samlede teproduksjon; årlig produseres nemlig rundt tre millioner tonn i verden.

Med unntak av vann er det ingen drikk mer utbredt i verden enn te. Et godt bilde på hvor mye te som konsumeres, er at verdens befolkning drikker mer te enn kaffe, brus og alkohol – til sammen!

De største teprodusentene

På andreplass over teprodusenter finner vi India, med en samlet produksjon på omtrent 900 000 tonn. Kenya rangeres som nummer 3 i denne sammenheng, med en produksjon på rundt 300 000 tonn. Ikke langt etter følger Sri Lanka med 295 000 tonn.

Tyrkia er verdens 5. største teprodusent, og har en årlig produksjon på rundt 174 000 tonn. Mye av denne produksjonen går til innenlands konsum, noe som også er tilfellet for verdens nest største produsent India. Her er det anslått at 70 prosent av produksjonen går til hjemmemarkedet.

De største eksportørene

Ser vi på hvem som eksporterer mest te i verden, blir bildet noe annerledes enn det produksjonen skulle tilsi. Kina troner fortsatt øverst, mens som sagt går omtrent 70 prosent av Indias produksjon til innenlandskonsum. De faller derfor ned på en 4. plass når det kommer til eksport. Andreplassen innen eksport av te går derfor til Kenya, mens Sri Lanka er verdens tredje største teeksportør.

Et litt kuriøst innslag på eksportstatistikken er Polen, som har erobret plassen som Europas største eksportør av te. Polen produseres riktignok ikke te, men de importerer store mengder te fra blant annet Kenya og Sri Lanka. Denne teen pakkes og videreeksporteres til andre europeiske land, som Frankrike og Tyskland.

Tyskland innehar for øvrig 2. plassen som teeksportør i Europa. Også her importeres store mengder te fra produsentland – og Polen – og videreeksporteres til andre markeder.

Alle foto: Colourbox.com