En svart tekanne heller te oppi et glass

Georgia er en spennende teprodusent i Kaukasus

Det er litt tilfeldig at Georgia begynte å produsere te.
Et georgisk flagg vaier i vinden foran Kaukasus-fjellene

Kaukasus er en fjellkjede som regnes som den geografiske grensen mellom Europa i nord og Asia i sør. Et av landene som ligger i dette området er Georgia. Landet grenser til Russland i nord, Aserbajdsjan i sørøst, Armenia i sør, Tyrkia i sørvest og Svartehavet i vest. At dette landet er en produsent av kvalitetste vil kanskje overraske noen, men like fullt er dette en stadig viktigere næring for mange georgiere.

Det hele startet litt tilfeldig. Og mannen man kan takke for at te er blitt et stadig viktigere eksportprodukt i dagens Georgia, er en russisk general som utmerket seg i kampen mot Napoleon.

Foregangsmann

Mikhail Vorontsov gikk inn i den russiske arméen i 1801. Han deltok i felttoget mot Napoleon fra 1806 til 1815, og ble utnevnt til generalløytnant i 1813. Hans militære ferdigheter var sikkert bra, men det han raskt utmerket seg som, var en dyktig administrator. Det ledet igjen til at han ble utnevnt som generalguvernør for blant annet Krim og Odessa i 1823.

I 1844 ble han både generalguvernør og øverstkommanderende for hele Kaukasus. Han var svært opptatt av å utvikle industri og næringsliv i regionen. I den forbindelse tok han initiativ til å flytte teplanter ut av den botaniske hagen i Sochi for å finne ut om plantene kunne trives i det georgiske klimaet.

Godt klima for teproduksjon

Georgia har et variert klima på grunn av sitt ulike topografiske landskap, som inkluderer høye fjellkjeder, dype daler og en kystlinje mot Svartehavet. Det er rikelig tilgang til vann, og de mange elvene som leder smeltevannet fra fjellene, er rike på mineraler som har en positiv innvirkning på tedyrkingen. Mineralene og ulikt terrior mellom regionene bidrar også til særegne og ettertraktede smaksvarianter. 

Georgia produserer både svart og grønn te. Svart te er det vanligste, og produseres hovedsakelig i regionene Guria, Adjara og Imereti. Grønn te er vanlig i regionen Samegrelo. Det samme gjelder for utbryterrepublikken Abkhasia, som tidligere var en del av Georgia, men som på 1990-tallet erklærte selvstendighet med tette bånd til Russland.

De særegne geografiske forholdene med rike jordsmonn, god tilgang på vann og lite problemer med skadedyr og plantesykdommer gjør landet spesielt egnet for produksjon av økologisk te. Økologisk te er også mer lønnsomt å produsere sammenlignet med en industrialisert produksjon. Derfor har georgiske myndigheter vært opptatt av å styrke produksjonen av spesialte etter at landet ble selvstendig i 1991. Det er gjort mye for å legge til rette for å utvikle teproduksjonen i landet, og rundt 2005 ble det lagt en strategi for å kunne produsere økologisk te etter internasjonale standarder. I 2010 ble dette målet nådd.

Kinesisk-georgisk samarbeid

Som teprodusent er Georgia en relativt «ung nasjon». De produserer imidlertid te av høy kvalitet, noe som blant annet har gjort at en av verdens eldste tenasjoner, Kina, har fått øynene opp for teen deres. Kina har mye kunnskap på området, og i 2016 inngikk de to landene en avtale om å samarbeide om å utvikle teproduksjonen i Georgia.

Dette samarbeidet gir spennende muligheter på mange områder, og vil garantert bidra til økt etterspørsel etter te fra denne delen av verden. I dag er land i Øst-Europa de viktigste markedene, men samarbeidet med Kina har også ført til en større interesse fra enkelte asiatiske land. Kanskje vil det etter hvert også bli et større utvalg av te fra dette landet i norske butikker?

Alle foto: Colourbox.com