Mange skåler med ulike tetyper i løsvekt står ved siden av hverandre

Alt du behøver å vite om å brygge te i løsvekt

En kort bryggeguide.
Te i løsvekt står og trekker i en glasskanne

Det er svært enkelt å lage seg en kopp te. Kok opp vann, putt oppi en tepose, og vips! så har du en kopp te. Men hvordan går man frem når man skal brygge te i løsvekt?

Selv om det involverer et par steg ekstra å brygge te i løsvekt fremfor te i pose, er det likevel ikke vanskelig. Man må imidlertid være mer påpasselig med temengde, vanntemperatur og trekketid. I denne artikkelen får du all informasjonen du trenger for å komme i gang med brygging av te i løsvekt!

Les gjerne også våre bryggeguider for mer informasjon om hvordan man brygger de ulike tetypene.

En tekanne og to tekopper står på et hvitt underlag ved siden av noen blomster

Vestlig vs. østlig bryggemetode

Det første man må gjøre når man skal brygge te i løsvekt, er å avgjøre hva slags bryggemetode man skal bruke. Her er det vanlig å skille mellom vestlig og østlig bryggemetode.

Ved vestlig bryggemetode er det vanlig å bruke mindre te og mer vann, og bare bruke tebladene én eller to ganger. Dette er den bryggemetoden som er vanligst i Norge. Ved østlig metode bruker man mer te og kortere trekketid, og man kan bruke tebladene opptil 15 (!) ganger. Det er ikke slik at den ene bryggemetoden er bedre enn den andre, men de gir ulike teopplevelser.

Dosering av te i løsvekt

Doseringen er svært viktig for å få et godt resultat. Hvor mye te man skal bruke, avhenger av hva slags te man brygger og hvilken bryggemetode man velger. Vi anbefaler å bruke en kjøkkenvekt med desimaler for best resultat.

Husk også at tebladene kan utvide seg opptil fem ganger når de kommer i vann; bruk derfor en stor nok tesil, spesielt når tebladene er store!

Ved vestlig bryggemetode er det vanlig å bruke 1–2 gram te per dl vann. Nøyaktig mengde kommer selvsagt an på hva slags tetype man lager.

 • Grønn te: 1 gram per dl
 • Svart te: 1 gram per dl
 • Hvit te: 1,5–2 gram per dl
 • Oolong-te: 2,5 gram per dl

Ved østlig bryggemetode er det vanlig å bruke omtrent 4 gram te per dl vann. Det er imidlertid vanligere å ta mengden på øyemål; man fyller en liten kanne enten ⅓ eller ½ full med teblader, avhengig av tebladenes størrelse.

Tre skåler med te i løsvekt står ved siden av en tekanne

Vanntemperatur

Det er viktig å tilpasse temperaturen etter hva slags te man brygger. Bruker man feil temperatur, kan man ende opp med en smakløs eller bitter te. For best resultat bør man bruke termometer. Drikker du mye te, anbefaler vi å gå i anskaffelse av en vannkoker med innebygd termometer.

Ved vestlig bryggemetode er et godt utgangspunkt følgende temperaturer:

 • Grønn te: 70º–80ºC
 • Svart te: 85º–90ºC
 • Hvit te: 80º–90ºC
 • Oolong-te: 75º–95ºC

Ved østlig bryggemetode kan man generelt bruke høyere temperaturer, ettersom trekketiden er kortere:

 • Grønn te: 80ºC
 • Svart te: 95ºC
 • Hvit te: 85ºC
 • Oolong-te: 95ºC

Trekketid for te i løsvekt

Noen teer er mer delikate enn andre, og disse må man være påpasselig med å ikke la trekke for lenge. Da vil man nemlig ende opp med et overekstrahert og bittert brygg. Mens grønne og hvite teer krever kort trekketid, tåler svarte teer og Oolong-teer lengre trekketider. Bruk en tidtaker – gjerne den du har på mobilen!

Et godt utgangspunkt for den vestlige bryggemetoden er følgende trekketider:

 • Grønn te: 45 sekunder–1 minutt
 • Svart te: ca. 3 minutter
 • Hvit te: 30–60 sekunder
 • Oolong-te: 2–3 minutter

Bruker du den østlige bryggemetoden, skal trekketiden være vesentlig kortere:

 • Grønn te: ca. 10 sekunder
 • Svart te: ca. 15 sekunder
 • Hvit te: ca. 10 sekunder
 • Oolong-te: ca. 20 sekunder
En kvinne holder en hvit kopp med te og en blomst

Kan man bruke teen flere ganger?

Mange tetyper egner seg godt til å bruke flere ganger. Det gjelder spesielt dersom du benytter deg av den østlige bryggemetoden, ettersom trekketiden er så kort. Hvite og grønne teer kan gjerne brukes 6 ganger, Oolong-teer og svarte teer 8 ganger og fermenterte teer opptil 15 ganger.

For hver gang man bruker teen, bør man øke trekketiden noe. Første gang man gjenbruker teen, kan man øke trekketiden med 5–10 sekunder. Deretter kan den økes med 10–30 sekunder.

Det er imidlertid viktig å være klar over at man ikke bør bruke våte teblader fra dagen før; disse kan nemlig gro mugg og bakterier, og kan utvikle usmaker. Skal du bruke teblader flere ganger, bør det altså være i løpet av relativt kort tid.

Valg av utstyr

Hva slags utstyr man bruker, er heller ikke uvesentlig. For eksempel anbefales det å unngå de klassiske teklypene. Årsaken er at tebladene utvider seg når de kommer i kontakt med vann, og dersom man bruker en teklype, får ikke tebladene nok plass til å utvide seg fullstendig. Dette gjør at man ikke får ekstrahert alle smakene fra teen.

Det anbefales derfor å bruke et stort tefilter, for eksempel i metall eller i bomull. Man bør unngå papirfiltre, ettersom disse gir fra seg smak.

Noen tips helt til slutt

Både temengde, vanntemperatur og trekketid avgjør ekstraksjonen. Disse variablene påvirker også hverandre. Justerer man én variabel, bør man derfor også justere de andre. Øker du for eksempel vanntemperaturen, bør du også redusere temengden og/eller trekketiden; og øker du temengden, kan du redusere temperaturen og/eller trekketiden. Her gjelder det å prøve seg frem.

Alle foto: Colourbox.com